OTWP W POWIECIE SZTUMSKIM ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 06 kwietnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie odbyły się eliminacje powiatowe XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Otwarcia turnieju dokonali: W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sztumie d-h Piotr Steiniger oraz Komendant Powiatowy PSP w Sztumie mł. bryg. Tomasz Banach. Jury pracowało w składzie: przewodniczący – st. kpt. Dariusz Treć, członkowie:
asp. Paweł Sierocki oraz ogn. Adam Szczepański.
W eliminacjach powiatowych konkursu uczestniczyło 27 uczniów podzielonych na trzy grupy wiekowe:
I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.
II grupa – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum klasy II – III.
III grupa uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zostali wyłonieni w drodze eliminacji gminnych oraz środowiskowych. Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału ustnego połączonego z częścią praktyczną z zakresu znajomości sprzętu strażackiego.
Klasyfikacja tegorocznej edycji szczebla powiatowego przedstawia się następująco:

I grupa:
1. m.: Antoni Mąkosa – gm. Stary Dzierzgoń,
2. m.: Wiktoria Nowak – gm. Sztumie,
3. m.: Jakub Bartela – gm. Sztum.
II grupa:
1. m.: Alan Kalkowski – gm. Stary Targ,
2. m.: Anastazja Karpiniak – gm. Stary Dzierzgoń,
3. m.: Jakub Mysiakowski – gm. Stary Dzierzgoń.
III grupa:
1. m.: Andrzej Dziedzic – gm. Dzierzgoń,
2. m.: Kacper Fehlau – gm. Sztum,
3. m.: Agnieszka Urbanowicz – gm. Stary Targ.

Laureaci z pierwszych miejsc w każdej grupy wiekowej będą reprezentować powiat sztumski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 21 kwietnia 2018 r. w CEiPR w Szymbarku.
Fundatorami nagród oraz poczęstunku dla uczestniczących w zmaganiach byli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Sztumie, Bank Spółdzielczy w Sztumie, Cukiernia “Ciacho” Pana Ryszarda Kozakiewicza oraz Przedsiębiorstwo Handlowe „TMX” Mariusz Trybański.