W dniu 17 czerwca 2016 r. odbyła się uroczysta msza święta oraz apel z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie połączony z obchodami 50-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Sztumie. Na placu starówki miejskiej w Sztumie zgromadzili się zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło licznych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej województwa pomorskiego oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Ceremoniał nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Sztumie rozpoczął się od odczytania aktu ufundowania sztandaru przez Starostę Sztumskiego przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Pana Wojciecha Cymerysa, po czym nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ na drzewiec przez członków społecznego i honorowego komitetu fundacji sztandaru z jego przewodniczącymi na czele. Symboliczne gwoździe do tablicy pamiątkowej przybili sponsorzy i sympatycy pożarnictwa, którzy swym wkładem i pomocą przyczynili się do organizacji uroczystości nadania sztandaru sztumskiej jednostce. Ceremoniał zakończyła prezentacja sztandaru wszystkim zgromadzonym na uroczystości. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów zgromadzonych na placu z Kompanią Honorową Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Zakładu Karnego w Sztumie oraz Orkiestrą Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku na czele.

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA SZTANDARU