NOWY SAMOCHÓD DLA OSP GOŚCISZEWO

W dniu 9 lutego 2018 r., w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sztumie, odbyła się uroczystość przekazania nowego pojazdu dla strażaków z OSP w Gościszewie.

W uroczystości udział wzięli m. in.: p. Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, st. bryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP oraz p. Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum. Jednostka OSP w Gościszewie wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gasniczy VOLVO FL 44R 4 x 4 – GBARt 3/30. Ceremonię poświęcenia pojazdu uświetnił ks. kanonik Dariusz Juszczak, kapelan strażaków diecezji elbląskiej.

Łączny koszt zakupu pojazdu wyniósł 77 9943,00 zł. Źródła finansowania zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie to:

– budżet państwa, na podstawie umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”, umowa pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gościszewie. Zadanie realizowane zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” (Dz.U.poz.2140) – kwota dotacji 350 000,00 zł,

– budżet Miasta i Gminy Sztum – 429 943,00 zł na podstawie uchwały Rady Miasta z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie.

Zarówno Wojewoda Pomorski p. Dariusz Drelich jak i st. bryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP zgodnie podkreślili, że na teren powiatu trafił nowoczesny pojazd, który w znaczący sposób podniósł bezpieczeństwo i pozwoli strażakom działać z użyciem profesjonalnego sprzętu.