ODPRAWA SŁUŻBOWA KADRY KIEROWNICZEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Dnia 27 marca br. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się odprawa Wojewódzka, w której udział wzięli Pomorski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Tomasz Komoszyński, wszyscy Komendanci Powiatowi/Miejscy oraz naczelnicy wydziałów z Komendy Wojewódzkiej.

Na odprawie poruszane były sprawy bieżące.

Po wszystkim udano się do Zakładu Karnego w Sztumie w celu zapoznania się ze specyfiką przeciwpożarową obiektu oraz funkcjonowaniem Zakładu Karnego.

Składamy serdeczne podziękowania Panu płk Janowi Morozowskiemu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Sztumie oraz wszystkim funkcjonariuszom, za profesjonalne i ciekawe przedstawienie specyfiki służby oraz Zakładu Karnego.

Liczymy na dalszą współpracę na szczeblu lokalnym pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Służbą Więzienną.

Więcej można przeczytać na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby więziennej w Gdańsku

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-gdansku-razem-dla-bezpieczenstwa

 

Opracowanie: st. sekc. Piotr Spiżewski