Spotkanie z OSP w sprawie dotacji 5000+

28 sierpnia 2019 r. w tutejszej komendzie  odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek OSP z terenu powiatu sztumskiego z funkcjonariuszami KP. Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki nowej dotacji “5000+”. Na ręce przedstawicieli jednostek przekazano pełną dokumentacje związaną z ww. dotacją. Dodatkowo podczas spotkania poruszane były spray bieżące.

 

sporządził:. mł. ogn. Piotr Spiżewski