ŚWIĘTO FLAGI W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZTUMIE

Dnia 2 maja strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Sztumie uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. O godzinie 07:30 przeprowadzony został uroczysty apel podczas zmiany służbowej z podniesieniem flagi RP na maszt. Podczas apelu odczytano list okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego

.