Wyróżniony funkcjonariusz

Decyzją Nr 1707-246/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r., Komendant Główny PSP przyznał nagrodę pieniężną kpt. Wojciechowi Gawęda za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i wysokie efekty w realizacji zadań służbowych.
Nagroda została wręczona przez p.o Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Opracowanie: st. sekc. Piotr Spiżewski