ZMIANA NA STANOWISKU DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W SZTUMIE

Zmiana na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sztumie.

st. kpt. Cezary Murawski z dniem 28.02.2017r. odszedł na zaopatrzenie emerytalne.

 

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie odbyła się podwójna uroczystość – pożegnanie przechodzącego w stan spoczynku st. kpt. Cezarego Murawskiego – dowódcy JRG Sztum i zdanie przez niego obowiązków służbowych, a także mianowanie na to stanowisko dotychczasowego zastępcy dowódcy JRG st. kpt. Wojciecha Frąckowiaka. Uroczystość poprowadzoną zgodnie z ceremoniałem pożarniczym rozpoczęto meldunkiem, który złożył kpt. Dariusz Treć – dowódca uroczystości. W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza tut. komendy, kierownicy komórek organizacyjnych i zmiany służbowe JRG w Sztumie. Po złożeniu meldunku odegrano Hymn Państwowy. Następnie funkcjonariusz wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego ogn. Adam Szczepański odczytał decyzję Komendanta Głównego PSP o zwolnieniu ze służby
st. kpt. Cezarego Murawskiego oraz decyzję Komendanta Powiatowego PSP w Sztumie o powierzeniu obowiązków służbowych na stanowisku dowódcy JRG w Sztumie
st. kpt. Wojciechowi Frąckowiakowi. Zdający i przyjmujący obowiązki dowódcy JRG zameldowali zdanie i przyjęcie obowiązków.

Przebieg służby pożarniczej:

  • 09.1989 – 29.06.1991 SCHP w Poznaniu – słuchacz – kadet,
  • 08.1991 – 30.06.1992 KR SP w Sztumie – dowódca sekcji,
  • 07.1992 – 31.12.1998 KR PSP w Malborku: dowódca sekcji (01.07.1992), dowódca zmiany (01.06.1994),
  • 01.1999 – 01.01.2002 KP PSP w Malborku: dowódca zmiany (01.01.1999),
  • 01.2002 – 28.02.2017 KP PSP w Sztumie: dowódca zmiany (02.01.2002), po. kierownik sekcji (02.01.2002), kierownik sekcji (01.07.2002), po. zastępca dowódcy JRG (01.01.2007), zastępca dowódcy JRG (01.06.2007), dowódca JRG (01.11.2015).