KIEROWNICTWO

 

bryg. Tomasz Banach
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
Telefon: (55) 640 19 18 | Fax: (55) 640 19 23
e-mail: sekretariat.sztum@straz.gda.pl
Godziny urzędowania: pon. – pt. 7:30: 15:30

 

st. kpt. Wojciech Frąckowiak

p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
Telefon: (55) 640 19 18 | Fax: (55) 640 19 23
e-mail: sekretariat.sztum@straz.gda.pl
Godziny urzędowania: pon. – pt. 7:30: 15:30

Dodane przez:

Krużewski Kornel