KIEROWNICTWO

bryg. Tomasz Banach

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
Telefon: (55) 640 19 18 | Fax: (55) 640 19 23
e-mail: sekretariat.sztum@straz.gda.pl
Godziny urzędowania: pon. – pt. 7:30: 15:30