OGŁOSZENIE (NABÓR)

OGŁOSZENIE (NABÓR)

Komendant Powiatowy PSP w Sztumie prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o naborze z dnia 5 września 2016 r. W treści ETAP 6 ogłoszenia str. 7 jest zapis: „Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w pkt 2 wynosi 12,5. powinno być: „Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania […]