PLIKI DO POBRANIA

Poniżej do pobrania wzór pisma z danymi do umieszczenia w zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane. Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie powyższe dotyczy tylko tych inwestorów, którym nie wykreślono w decyzji pozwolenia na budowę obowiązku uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Wzór zawiadomienia.pdf

 

W przypadku, kiedy w obiekcie zastosowane zostały urządzenia przeciwpożarowe lub zabezpieczenia bierne, w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych należy przedłożyć wypełnione oświadczenia wykonawcy (wykonawców) odpowiednio urządzeń lub zabezpieczeń biernych. Oświadczenia do pobrania poniżej.

Oświadczenie wykonawcy urządzenia przeciwpożarowego.pdf
Oświadczenie wykonawcy zabezpieczenia biernego.pdf

Dodane przez:

Admin