KONTAKT

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
ul. Sienkiewicza 27, 82-400 Sztum

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP w Sztumie

tel. (55) 640 19 18
fax. (55) 640 19 23
e-mail: [email protected]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
  ( 82 – 400 Sztum, ul. Sienkiewicza 27, tel. 55 640 19 18, fax. 55 640 19 23, e – mail: [email protected] ).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail: [email protected]).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: [email protected] ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 


 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sztumie

 

telefon alarmowy:

998

fax. (55) 640 19 23

 


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 – 15.30), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

tel. (55) 640 19 18
fax. (55) 640 19 23

 

 


 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ePUAP

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 


 

Rzecznik Prasowy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie

tel. 505 019 841
tel. (55) 640 19 18
(pn. – pt. od godz. 7:30 – 15:30)
e-mail: [email protected]

Dodane przez:

Krużewski Kornel