DOWÓDZTWO JEDNOSTKI

mł. kpt. Paweł Sierocki
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sztumie
Godziny urzędowania: pon. – pt. 7:30: 15:30

 

asp. Łukasz Roman

Starszy Inspektor Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sztumie

Godziny urzędowania: pon. – pt. 7:30: 15:30

Zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

 1. W zakresie działań JRG:
 1. W zakresie spraw szkoleniowych:
  • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSR-G na obszarze powiatu;
  • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
  • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSR-G na obszarze powiatu;
  • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywane są w ramach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, a osoba, która je realizuje, podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi powiatowemu.

 1. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

Dodane przez:

Admin