KATASTROFY BUDOWLANE

 

 • niezwłocznie wezwij pomoc dzwoniąc na numer alarmowy 112
 • jeśli istnieje możliwość eskalacji zagrożenia, oddal się jak najszybciej z rejonu katastrofy
 • jeżeli nie możesz opuścić uszkodzonego budynku wyjściem ewakuacyjnym, spróbuj wydostać się na zewnątrz przez okno lub inny otwór
 • w miarę swoich możliwości udziel pomocy innym poszkodowanym

 

GDY NIE MASZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA ZAWALONEGO BUDYNKU

 • wywieś w miejscu widocznym z zewnątrz białe prześcieradło, obrus lub inną tkaninę, jako znak wzywania pomocy
 • jeżeli zostałeś przywalony lub przygnieciony przez fragmenty zrujnowanego budynku, spróbuj wzywać pomocy stukając w „sztywne” elementy metalowe np. rury
 • jeśli masz telefon komórkowy, korzystaj z niego oszczędnie, tylko do wzywania pomocy
 • jeśli masz dostęp do świeżego powietrza, wzywaj pomocy, w innym przypadku przede wszystkim oszczędzaj tlen
 • staraj się oszczędzać siły i zachować spokój
 • w miarę swoich możliwości udzielaj pomocy innym poszkodowanym

 

JEŚLI UDAŁO CI SIĘ OPUŚCIĆ ZAWALONY BUDYNEK

 • powiadom pierwszego napotkanego ratownika o osobach znajdujących się w budynku i o osobach, których na pewno w nim nie ma
 • bezwzględnie podporządkuj się poleceniom kierujących akcją ratowniczą, przekaż ratownikom inne informacje pomocne w akcji ratowniczej
 • udaj się do wskazanego przez służby bezpiecznego miejsca
 • jeśli doznałeś obrażeń, udaj się do punktu medycznego
 • nie wracaj do uszkodzonego budynku bez zgody inspekcji nadzoru budowlanego
 • zgłoś swoje potrzeby do władz lokalnych, czekaj na dalsze dyspozycje

 

JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ W REJONIE KATASTROFY

 • opuszczając mieszkanie/budynek zabierz ze sobą dokumenty, leki które przyjmujesz na stałe, pieniądze, ciepłe ubranie, telefon komórkowy
 • zadbaj by dom opuścili wszyscy domownicy, zwróć uwagę na sąsiadów (osoby starsze, niepełnosprawne)
 • jeśli masz możliwość wyłącz prąd, gaz, zamknij zawory wody
 • przy opuszczaniu budynku zachowaj szczególną ostrożność
 • stosuj się do poleceń służb ratowniczych

 

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policji