ZATRUCIE CZADEM

WARTO WIEDZIEĆ

 • tlenek węgla (czad) jest bezbarwny i bezwonny, co czyni go szczególnie niebezpiecznym, powstaje w wyniku niepełnego spalania się węgla, koksu, drewna, a także gazu (butanu, propanu)
 • przyczyną zagrożenia czadem mogą być niesprawne przewody kominowe, źle wietrzone pomieszczenia, wadliwe palniki gazowe
 • objawy, które mogę wskazywać na zatrucie tlenkiem węgla: ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi i orientacji, osłabienie, zaburzenia świadomości (do śpiączki włącznie), drgawki, ból w klatce piersiowej (szczególnie
  u osób z chorobą wieńcową), nagłe zatrzymanie krążenia

 

UDZIELANIE POMOCY W PRZYPADKU ZATRUCIA

 • natychmiast otwórz okna i drzwi żeby przewietrzyć pomieszczenie, pamiętaj, że dłuższe przebywanie w pomieszczeniu zagraża również osobie niosącej pomoc
 • jeśli to możliwe usuń poszkodowanego z zagrożonego miejsca
 • oceń stan poszkodowanego, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha prawidłowo – ułóż go w pozycji bezpiecznej, jeśli poszkodowany nie oddycha
  – natychmiast zacznij wykonywać sztuczne oddychanie i masaż serca
 • zapewnij sobie pomoc innych osób, wezwij pogotowie ratunkowe
 • jeśli masz możliwość, wyłącz dopływ gazu do palnika (piecyka)

 

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZATRUCIA CZADEM

 • dbaj o sprawność układ przewodów kominowych
 • nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych
 • często wietrz pomieszczenia
 • zainstaluj czujnik czadu

 

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA

 

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja