ZMIANY KADROWE W KP PSP

3 grudnia 2018 roku pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński powierzył obowiązki:

  • zastępcy komendanta powiatowego PSP w Sztumie st. kpt. Wojciecha Frąckowiaka.

st. kpt. Wojciech Frąckowiak dotychczas pełnił funkcję dowódcy Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej w Sztumie.