NADANIE SZTANDARU KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W SZTUMIE

              W dniu 17 czerwca 2016 roku na Placu Wolności w Sztumie odbyła się uroczystość z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, połączona z obchodami 50-lecia Zawodowej Straży Pożarnej.
Na placu starówki miejskiej w Sztumie zgromadzili się zaproszeni goście m.in. Jego Ekscelencja Jacek Jezierski Biskup Elbląski, Pan Kazimierz Smoliński Poseł na Sejm RP, Pan Tadeusz Cymański Poseł na Sejm RP, Pan Leszek Czarnobaj Senator RP, st. bryg. Krzysztof Hejduk Zastępca Komendanta Głównego PSP, bryg. Krzysztof Rogiński p.o. Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Krzysztof Trawicki Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Pan Wojciech Cymerys Starosta Sztumski, a także przedstawiciele administracji samorządowej Województwa Pomorskiego oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Gości przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie mł. bryg. Tomasz Banach. Ceremoniał nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Sztumie rozpoczął się od odczytania aktu ufundowania sztandaru przez Starostę Sztumskiego przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Pana Wojciecha Cymerysa. Następnie wbicia gwoździ na drzewiec dokonali: Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Rogiński, a także członkowie społecznego i honorowego komitetu fundacji sztandaru. Symboliczne gwoździe do tablicy pamiątkowej przybili również sponsorzy i sympatycy pożarnictwa, którzy swym wsparciem przyczynili się do organizacji tego wielkiego wydarzenia.
 Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, dziękując strażakom za ich ciężką i odpowiedzialną służbę, jednocześnie przekazując słowa uznania i życzenia z okazji strażackiego święta. Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów zgromadzonych na uroczystości z Kompanią Honorową Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Kompanią Honorową Zakładu Karnego w Sztumie oraz Orkiestrą Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku na czele.