Przekazanie samochodu SLOp Nissan Navara 4×4 do KP PSP w Sztumie.

Uroczyste przekazanie nowego samochodu odbyło się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 16 grudnia 2016r. Uroczysta zbiórka odbyła się w garażu jednostki z udziałem pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej. Na uroczystość przybył pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – bryg. Tomasz Komoszyński, wiceprzewodniczący Sejmiku Józef Sarnowski, starosta sztumski Wojciech Cymerys oraz P. Maciej Komorowski członek zarządu ADM Czernin S.A. wraz z delegacją. Poświęcenia pojazdu dokonał kapelan sztumskich strażaków ks. Tomasz Baliński. Komendant Powiatowy PSP w Sztumie mł. bryg. Tomasz Banach wyraził podziękowanie wszystkim instytucjom, dzięki którym możliwe było pozyskanie nowego sprzętu. Oprócz samochodu strażacy otrzymali bowiem nowe hełmy, pilarkę, piłę do betonu i stali oraz węże strażackie.

Kluczyki oraz dowód rejestracyjny nowego wozu odebrali st. kpt. Cezary Murawski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz st. ogniomistrz Grzegorz Zawistowski. Dzięki walorom auta terenowego możliwy będzie dojazd nim w trudno dostępny teren. Ponadto specyfika pojazdu umożliwia transport specjalistycznej przyczepy pompowo – wężowej przeznaczonej do budowy linii wężowych transportujących wodę do gaszenia pożarów tam, gdzie trudno jest osiągnąć wymaganą wydajność wodociągów i występują braku naturalnych zbiorników wodnych.

Samochód SLOp Nissan Navara z napędem 4×4 został zakupiony za kwotę niespełna 130 000 zł dzięki współdziałaniu wielu instytucji:

– 86 tys. zł pochodziło z budżetu wojewody pomorskiego,

– 38 tys. zł pochodziło z budżetu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

– 6   tys. zł w formie dotacji przekazał ADM Czernin S.A.

Nowy samochód w znacznym stopniu ułatwi działania ratowniczo – gaśnicze straży i tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu sztumskiego.

Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem opłatkowym z udziałem strażaków oraz zaproszonych gości.