Bezpieczne Ferie 2019

Dnia 3 lutego 2019 roku w Sali kinowej Sztumskiego Centrum Kultury odbyły się zajęcia dla młodzieży szkolnej z tematyki „bezpieczne ferie 2019”. Swoje wykłady prowadzili przedstawiciele grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie oraz funkcjonariusze Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Po omówieniu tematyki bezpiecznego spędzania ferii i zachowania się na akwenach zimą uczestniczy zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a następnie udali się na plażę miejską w Sztumie gdzie sztumscy strażacy przeprowadzili pokaz ratownictwa lodowego. Podczas pokazu omówiono kwestie niesienia pomocy osobie znajdującej się w wodzie i jak samemu wydostać się z wody w takim wypadku.

 

Opracowanie: st. sekc. Admin