Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie zakładu Maximus Trading

2 października 2019 r. przeprowadzono ćwiczenia na terenie zakładu MAXIMUS TRADING w Sztumie. W założeniu przyjęto pożar silosa z trocinami opałowymi zlokalizowanego przy zakładzie. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów gaśniczych bezpośrednio na silos, jedno z poziomu ziemi drugie na stanowisku wyższym z drabiny mechanicznej. Ćwiczenia były świetną okazją do sprawdzenia warunków ewakuacji pracowników zakładu. W ćwiczeniach prały udział zastępy z JRG w Sztumie oraz powiatowy pluton “POŻAR” w skład którego wchodzą OSP Postolin, OSP Gościszewo i Żuławka Sztumska.