Ćwiczenia taktyczno-bojowe z zakresu gaszenia pożarów lasu “Królewskie 2019”

W dniu 7 czerwca 2019 roku na terenie leśnictwa Królewskie odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe.

 

Manewry zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie oraz Nadleśnictwo Susz. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 7 zastępów z jednostek PSP i  OSP powiatu sztumskiego, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sztumie, a także leśnicy i pracownicy Nadleśnictwa Susz – łącznie około 40 osób.

Celem ćwiczeń było udoskonalenie umiejętności działania zarówno strażaków, jak i Służby Leśnej przy pożarach kompleksów leśnych, a także sprawdzenie stanu gotowości bojowej jednostek PSP i OSP, ich operatywności, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego i sprawności sprzętu pożarniczego.

Działania prowadzone w trakcie ćwiczeń to głównie:

  1. Działania gaśnicze w wybranym oddziale leśnym – pożar wywołany umyślnym podłożeniem ognia .
  2. Organizacja punktu zaopatrzenia wodnego.
  3. Organizacja skutecznego zaopatrzenia wodnego dowożenie / docelowo przetłaczanie – celem było osiągniecie wydajności zaopatrzenia wodnego na poziomie min. 2000 l/min. Łączna długość zbudowanych linii wężowych podczas ćwiczeń to ok. 600 m przy użyciu samochodów i przyczep wężowych, motopomp pożarniczych.
  4. Działania ratowniczo-gaśnicze pożaru wtórnego w odległości ok. 200 m od pożaru pierwotnego powstałego po podpaleniu przez podpalacza (element pozoracji).

Po upalnym i pełnym wrażeń dniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny posiłek przygotowany przez leśników. Dzięki tym ćwiczeniom strażacy mieli okazję przećwiczyć postępowanie podczas tego typu zdarzeń oraz różne sposoby podawania wody oraz organizację łączności na obszarach leśnych.

Autor: mł.. ogn. Admin

Zdjecia: KP PSP w Sztumie