Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Zakończenie sezonu grzewczego 2019/2020

Logo kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Zakończenie sezonu grzewczego 2019/2020 r.  – 1 października 2019 r. – 31 marca 2020 r.

Koniec marca to czas podsumowania kampanii CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA. Każdego roku w sezonie grzewczym, czyli od października do marca zwracamy uwagę na zagrożenia związanie z emisją tlenku węgla. Czad każdego roku zbiera śmiertelne żniwo, a czujka tlenku węgla lub dymu często ratuje życie.

Podsumowanie i statystyki także sezonu 2019/2020 obrazują poniższe grafiki.

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Rys. 1. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Rys. 2. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Zestawienie liczby zdarzeń związanych z tlenkiem węgla w sezonie grzewczym 2019/2020.

Rys. 3. Zestawienie liczby zdarzeń związanych z tlenkiem węgla w sezonie grzewczym 2019/2020.

Opracowanie: KG PSP