Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID SARS Cov-2.

Nasze bezpieczeństwo gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców powiatu. Każdorazowe ograniczenie zasobów ludzkich Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie wpłynie na osłabienie potencjału ratowniczego a tym samym obniżenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców powiatu o wyrozumiałość i cierpliwość przy zgłaszaniu zdarzeń #nieklamratownika. Przeprowadzenie dokładnego wywiadu pozwoli funkcjonariuszom dostosować środki bezpieczeństwa adekwatne do danej sytuacji w szczególności w przypadku wystąpienia kontaktu z osoba przebywającą na kwarantannie. Również z uwagi na to zagrożenie w komendzie wprowadzony jest rygorystyczny reżim sanitarny oraz regularnie prowadzona dezynfekcja pomieszczeń. Komenda powiatowa nie przyjmuje obecnie interesantów, a wszystkie pilne sprawy załatwiane są w godzinach 8:00 – 14:00 w wydzielonym pomieszczeniu przy wejściu głównym, drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną lub elektroniczną:

tel. (55) 640 19 18
fax. (55) 640 19 23
e-mail: [email protected]

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie w tym trudnym czasie.

 

Komenda Powiatowa PSP w Sztumie zakupiła środki dezynfekujące i środki ochrony indywidualnej (maski, filtry, kombinezony ochrony biologicznej, gogle ochronne) wykorzystywane w działaniach związanych z koronawirusem do zabezpieczenia strażaków Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z terenu powiatu sztumskiego. Część z tych środków znalazła się w naszych zasobach dzięki wsparciu instytucji i przedsiębiorców. Gorące słowa podziękowania dla:

– Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

– Starosty Powiatu Sztumskiego

– Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku

– Harcerzy z terenu gminy Sztum

 

 

Szczególne podziękowania składamy lokalnym przedsiębiorcom:

– Firmie Elita Sp. Z o. o. , która przekazała ozonator Air Clean 20g

– Firmie Kram S.A.: , która wsparła zakup detektora ozonu DRAGER Pac 8000

za nieocenione wsparcie w postaci ufundowania urządzeń służących do odkażania pomieszczeń i sprzętu ratowniczego.

 

Straż Pożarna nie tylko jest przygotowana do podejmowania działań ratowniczych także w przypadku tych osób gdzie występuje zagrożenie wystąpienia koronawirusa, ale również aktywnie wspiera działania jednostek ochrony zdrowia.

Szpitalowi w Sztumie udostępniono namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem pełniący funkcję polowej izby przyjęć, a funkcjonariusze cyklicznie doglądają stanu technicznego namiotu. Karetki pogotowia ratunkowego są poddawane ozonowaniu z wykorzystaniem sprzętu przekazanym od sponsorów.

Służba w straży pożarnej to nie tylko oczekiwanie na wyjazd do działań i działania ratownicze. To także ciągły proces doskonalenia zawodowego, w ramach którego funkcjonariusze szkolą się z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniania koronawirusa, sprawne ubieranie środków ochrony indywidualnej dostosowanych do konkretnych sytuacji czy zapoznawanie się z ciągle aktualizowanymi procedurami związanymi z czynnikami zakaźnymi.

 

Opracował: mł ogn. Admin

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Sztumie