Działania pomorskich strażaków w związku z koronawirusem

Pomorscy strażacy do tej pory interweniowali prawie 400 razy w działaniach związanych
z  ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W województwie pomorskim na bazie namiotów jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego utworzono 15 polowych izb przyjęć, które rozstawiono przed szpitalami.
W miniony weekend izby przyjęć zabezpieczało 46 ratowników PSP.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej wykonywały także działania w innych zdarzeniach związanych z koronawirusem. Podczas weekendu strażacy OSP i PSP województwa pomorskiego interweniowali 85 razy, m. in.  dowozili żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także organizowali dystrybucję sprzętu ochronnego i środków dezynfekcyjnych. Wszystkie działania mają charakter wspomagający inne służby i instytucje.

Nadal strażacy mierzą temperaturę u osób schodzących ze statków handlowych i promów
w portach w Gdańsku i Gdyni.

Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne
z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

 Opracowała: st. kpt. Karina Stankowska