Działania pomorskich strażaków w związku z koronawirusem

26 marca 2020 r. pomorscy strażacy prowadzili działania w związku z  ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w  4 morskich punktach granicznych. Strażacy dokonali pomiaru temperatury u 497 osób i skontrolowali 247 pojazdów. W działaniach brało udział
27 ratowników.

Ponadto na bazie namiotów jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego utworzono 15 polowych izb przyjęć przed wytypowanymi przez Wojewodę Pomorskiego szpitalami. Ostatniej doby izby przyjęć zabezpieczało 16 ratowników PSP.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej wykonywały także działania w innych zdarzeniach związanych z koronawirusem. Strażacy OSP i PSP województwa pomorskiego, m. in.  dowozili żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także organizowali dystrybucję sprzętu ochronnego i środków dezynfekcyjnych. Straż Pożarna prowadzi na terenie kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie działania mają charakter wspomagający inne służby i instytucje.

Działania te nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Interwencje wynikające z realizacji ustawowych zadań obsługiwane są jak dotychczas.

Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska – p. o. rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej