INFOLINIA PSYCHOLOGICZNA

UWAGA! ważny numer

Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną. Mogą z niej skorzystać: podopieczni Fundacji, ich rodziny, uczestnicy programu Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych) oraz darczyńcy Fundacji.

Więcej na: https://www.facebook.com/252365548222599/posts/2706406336151829/

Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Infolinia-psychologiczna/idn:37372 dostęp w dniu 24 marca 2020 r.