INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PT.2370.02.2020.BJ