NABÓR DO SŁUŻBY NA ZASADZIE PRZENIESIENIA SŁUŻBOWEGO

Szanowni Państwo,

 

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby na zasadzie przeniesienia służbowego na stanowisko

–   zastępca dowódcy kompanii szkolnej w Pododdziałach Szkolnych – 2 stanowiska.

 

ogłoszenie – Pododdziały szkolne

załącznik nr 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA

załącznik nr 2 – ZGODA_NA_PRZETWARZANIE_DANYCH_OSOBOWYCH