NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

25 lutego 2019 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

W naradzie uczestniczyli:

 • Kazimierz Smoliński – poseł na Sejm RP,
 • nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP,
 • Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski,
 • ppłk Ryszard Storczyk – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku,
 • płk SG Andrzej Prokopski – komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku,
 • dr Tomasz Szturo – zastępca dyrektora ds. edukacji i zbiorów Muzeum II Wojny Światowej,
 • st. asp. Tomasz Richert – przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
 • asp. sztab. Mariusz Paprocki – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • ksiądz kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków Diecezji Elbląskiej,
 • szefowie zakładowych służb ratowniczych:
 • Grzegorz Bulwa – komendant Portowej Straży Pożarnej w Gdyni,
 • Jarosław Chodnicki – kierownik ZSR Gdańskiej Stoczni Remontowej,
 • Jerzy Kowalczyk – Szef Ochrony Przeciwpożarowej Grupy Polpharma S.A.,
 • Marek Labuda – komendant Zakładowej Straży Pożarnej Pomorski PERN S.A.,
 • Piotr Pryczkowski – komendant Lotos Straż Sp. z o.o.,
 • Karol Madej – zastępca dyrektora Zarządu Portowej Straży Pożarnej „Florian” Sp z o.o.,
 • Piotr Rudo – komendant Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej,
 • komendanci miejscy/powiatowi PSP,
 • dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych,
 • naczelnicy wydziałów KW PSP.

Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Socha przywitał przybyłych gości. Następnie poszczególni naczelnicy KW PSP omówili zagadnienia z zakresu własnych wydziałów.

Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Dariusz Żywicki dokonał syntetycznego omówienia wydatkowania wszystkich środków finansowych na jednostki PSP oraz OSP w latach 2015 – 2018 w podziale na poszczególne powiaty województwa pomorskiego.

Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński omówił zaangażowanie pomorskich parlamentarzystów w działania na rzec poprawy bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w województwie pomorskim.

Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński podziękował wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom PSP za zaangażowanie w wykonywanie zadań oraz przedstawił cele i kierunki na rok 2019.

Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk wyraził podziw i szacunek dla profesjonalizmu, wielkiego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego.

Rok 2018 w krótkim podsumowaniu liczbowym:

 • 1671 strażaków PSP pełni służbę w województwie pomorskim,
 • 29526 zdarzeń (średnio jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały co 17 min. 48 s),
 • 3401 obiektów poddano sprawdzeniu w ramach czynności kontrolno – rozpoznawczych,
 • 1730 osób przeszkoliła PSP w zakresie różnych dziedzin ratownictwa i specjalizacji.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa,

 

Zdjęcia: Sławomir Nagalski.