Nowe mundury policjantów

Nowe mundury policjantów

Mundur to wizytówka policjanta, tak samo jak żołnierza. W myśl obowiązujących przepisów jest też nośnikiem kompetencji policji, a także odzieżą ochronną dla funkcjonariuszy. Mundury mają długą historię i burzliwą. Wielokrotnie zmieniał się na przestrzeni lat. Obecne zmiany zaczęto wprowadzać już w 2018 roku, a zakończenie wymiany mundurów jest planowane w 2021 roku. Jak zmienią się policyjne mundury?

Historia policyjnego munduru

Po II wojnie światowej wielokrotnie mundury policyjne były zmieniane. Pod koniec PRL i na początku lat 90 identyczne mundury nosili policjanci, żołnierze, a także strażacy. Później zaczęło się to zmieniać i mundur milicyjny z lat 80 obowiązuje do dziś, ale z niewielkimi modyfikacjami. Próby dokonywania zmian były dokonywane, ale brakowało na to środków finansowych. Stopniowa zmiana ma miejsce właśnie teraz od 2018 roku i ma się zakończyć w 2021.

Co się zmieniło w policyjnych mundurach?

Wymiana dotyczy głównie mundurów ćwiczebnych funkcjonariuszy. Dotąd mundury były czarne, a teraz zmieniane są na granatowe, które nawiązują do Policji Państwowej z czasów II RP, a także do standardowej kolorystyki, która jest stosowana w większości krajów na świecie. Dodatkowo wprowadzona w latach 90 czapka bejsbolówka z daszkiem zastępowana jest teraz nowym modelem furażerki, dla której inspiracją było umundurowanie policji na Węgrzech. Ubiór ćwiczebny może być noszony w połączeniu z elementami ubioru służbowego przez funkcjonariuszy z działów prewencji, patrolowych, a także interwencyjnych. Nowe mundury policjantów wykonane są z nowoczesnych, przewiewnych i wytrzymałych materiałów, zapewniających komfort, wygodę oraz oczywiście bezpieczeństwo policjantom. Zmiany nie są wprowadzane gwałtownie. Przez 10 lat ma obowiązywać okres przejściowy, podczas którego obowiązywać będą oba modele umundurowania – dotychczasowy i nowy. Dzięki temu będzie można sukcesywnie wyposażać wszystkich policjantów w nowe umundurowanie. Wśród zmian jest także nowy element umundurowania policjantów z oddziałów prewencyjnych, a więc kurtka ochronna. Ma ona wpłynąć na komfort pełnienia służby przez tych funkcjonariuszy.

Zasady obowiązujące w Polsce dotyczące mundurów

Zgodnie z przepisami prawa policja uważana jest za służbę umundurowaną i uzbrojoną. Z tego tytułu funkcjonariusze mają obowiązek noszenia mundurów podczas pełnienia służby. Wszystkie zasady dotyczące rodzajów i wyglądu mundurów określa rozporządzenie z 20 maja 2009 roku w sprawie umundurowania policjantów. Wg niego istnieje cztery rodzaje mundurów policyjnych – służbowy, wyjściowy, galowy oraz ćwiczebny. Każdy z mundurów posiada charakterystyczne dla siebie elementy, o których również jest mowa w rozporządzeniu. Choć zawiera ono zapis, że mundury mogą być wykorzystywane jedynie przez funkcjonariuszy, przewiduje dwa odstępstwa od tej zasady. Pierwsza głosi, że mundury mogą nosić osoby spoza policji, które występują w chórach lub orkiestrach policyjnych. Druga zaś dotyczy osób grających policjantów w filmach, serialach czy spektaklach. Nie wolno jednak nadużywać tego przywileju. Przepisy nie określają z kolei, co może być założone pod mundurem. Tutaj policjanci mają dowolność. Może to być niebieska elegancka koszula z mybaze.com lub t-shirt Eozone. Wszystko oczywiście zależy od rodzaju munduru. Pod wyjściowy czy galowy trzeba ubrać się elegancko, aczkolwiek pod ćwiczebny wystarczy ubrać się przede wszystkim wygodnie.

Zdjęcia mundurów pochodzą z serwisu policja.pl