OTWARCIE OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie informuje, że najbliższa transmisja online z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odwodnienie placu wewnętrznego w KP PSP w Sztumie” oraz „Remont, wymiana nawierzchni placu wewnętrznego w KP PSP w Sztumie”,  odbędzie się 22 kwietnia o godz. 11.00.

Zgodnie z przepisami

Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Najbliższe otwarcie ofert

Najbliższe otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Odwodnienie placu wewnętrznego w KP PSP w Sztumie” oraz „Remont, wymiana nawierzchni placu wewnętrznego w KP PSP w Sztumie”.

Transmisja prowadzona będzie na oficjalnym kanale SKYPE oraz YouTube, KP PSP W SZTUMIE.

LINKI DO TRANSMISJI ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE O 10:30 w dniu 22.04.2020 r. KLIKAJĄC W LOGO PONIŻEJ PRZENIESIESZ SIĘ DO TRANSMISJI.