Pomorscy strażacy wspomagają działania zawiązane z koronawirusem.

Działania pomorskich strażaków PSP i OSP  w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby (31 marca 2020). W 5 punktach kontroli sanitarnej na morskich granicach kraju
37 strażaków zmierzyło temperaturę ciała u 690 osób – brak podwyższonych temperatur.
Do tej pory przy pomorskich szpitalach utworzono 15 polowych izb przyjęć, gdzie ostatniej doby służbę pełniło 14 strażaków.

W informowanie społeczeństwa o pozostaniu w domu włączyły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego, które regularnie przekazują komunikaty
o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym trudnym okresie.

Ponadto strażacy dowozili żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także prowadzili dystrybucję środków ochrony i dezynfekcji.

 

 Opracowała: st. kpt. Karina Stankowska