Przekazanie pojazdów dla JRG Sztum i OSP Mikołajki Pomorskie

Dnia 29 marca b.r przy Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich doszło do przekazania nowo zakupionych pojazdów specjalnych: GBA 3/30/4 MAN TMG dla OSP Mikołajki Pomorskie oraz SLRR Toyota Hilux dla JRG w Sztumie.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

– Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk,

–  Z-ca Pomorskiego  Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotr Socha,

– Starosta powiatu sztumskiego Sylwia Celmer,

– Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie Maria Pałkowska – Rybicka,

– Komendant Powiatowy PSP w Sztumie bryg. Tomasz Banach,

Zaproszeni goście podczas przemówień dziękowali strażakom za ich służbę i podkreślali jak ważne jest modernizowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

Pojazdy zostały sfinansowane z następujących źródeł:

KP PSP w Sztumie SLRR Toyota Hilux – 148 500 zł

– 82 500 rezerwa ogólna Wojewody Pomorskiego,

– 40 000 środki z KW PSP w Gdańsku,

– 26 000 środki ze Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

 

OSP Mikołajki Pomorskie

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy (Man) – 858 540 zł

– 528 0540 środki Gminy Mikołajki Pomorskie,

– 230000 Komendant Główny PSP – środki z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,

– 100 000 NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku.

 

 

Opracowanie: st. sekc. Admin