Strażacy pomagają.

Po raz kolejny sztumscy strażacy zorganizowali akcje wpierającą poszkodowaną rodzinę z terenu powiatu sztumskiego. W tym roku sztumscy ratownicy wsparli rodzinę z Polaszek, która straciła dorobek w wyniku pożaru. We współpracy z MGOPS w Sztumie rozpoznano potrzeby rodziny i zakupiono sprzęt AGD.

Opracowanie: st. sekc. Admin