Strażacy województwa pomorskiego wspomagają działania zawiązane z epidemią koronawirusa

Działania pomorskich strażaków PSP i OSP  w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby:

Liczba punktów kontroli sanitarnej na morskich granicach kraju – 4.
Liczba strażaków PSP zaangażowanych w punktach granicznych – 38.
Liczba skontrolowanych pojazdów w punktach granicznych – 231.
Liczba skontrolowanych osób na granicy morskiej – 450 (brak podwyższonych temperatur).

Liczba polowych izb przyjęć w pomorskim – 15.
Liczba strażaków PSP dyżurujących przy izbach przyjęć – 16.

Liczba innych działań PSP i OSP, tj. informowanie społeczności lokalnych, dowożenie żywności i leków, dystrybucja środków ochrony i dezynfekcyjnych – 18.
Liczba strażaków PSP i OSP zaangażowanych w powyższe działania – 72.

 

Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska

Film: OSP Nowa Cerkiew