Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane

UWAGA INWESTORZY!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) i wprowadzonych działaniach by skutecznie chronić interesantów i pracowników komendy, informuję Państwa, iż mogą wystąpić utrudnienia podczas wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych oraz wydawania stanowisk w trybie art. 56  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w komendzie. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych wizyta w komendzie jest możliwa po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 55 540 291. Telefon czynny w godz. od 730 do 1530.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej psp-sztum.pl.

Dodatkowo nadmieniam, iż zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 pkt 10 oraz ust. 8 ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w związku z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),  brak zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia NIE MOŻE być traktowany jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Dziękujemy za wyrozumiałość.