Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

24 listopada br. w tutejszej komendzie odbył się egzamin wieńczący pięciotygodniowe szkolenie “podstawowe” dla druhów OSP z terenu powiatu sztumskiego.

Druhowie nabyli podstawową wiedzę dającą możliwość bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Do kursu przystąpiło 33 ochotników, pozytywnym wynikiem z egzaminu mogło się pochwalić 24 absolwentów kursu.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie życzy poszerzania wiedzy i czynnego udziału w działaniach.

 

 

 

 

opracował: mł. ogn. Admin

zdjęcie: mł. ogn. Admin