Sztumscy strażacy pozyskali sprzęt do dezynfekcji pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

W dniu 7 kwietnia 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie wzbogaciła się o Ozonator Air Clean 20g ufundowany przez lokalną firmę ELITA Sp. z o. o.  Dodatkowo firma Kram S. A. w Dzierzgoniu wsparła finansowo zakup Pomiarowego Detektora Ozonu DRAGER Pac 8000.

Przekazany i zakupiony sprzęt jest niezbędny do dezynfekcji pojazdów oraz pomieszczeń użytkowanych przez służb ratownicze w powiecie sztumskim.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie dziękuje za tak nieocenioną pomoc w tym trudnym czasie.

Opracował: mł. ogn. Admin

Zdjęcie: mł. kpt. Paweł Sierocki