WYNIKI III I IV ETAPU NABORU NA 3 STANOWISKA DO SŁUŻBY

W zakładce NABÓR w odnośniku WYNIKI znajduje się wynik III i IV ETAPU naboru na 3 stanowiska do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

NABÓR