Zarządzenie komendanta Powiatowego dotyczące funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Sztumie.