NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

289

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przyznał 472 funkcjonariuszom (23 z obszaru województwa pomorskiego) nagrody finansowe ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 rok.

Nagrody te otrzymali za wzorowe wykonywanie zadań służbowych strażacy realizujący zadania na stanowiskach:

  • naczelnika wydziału ds. kadr, kierownika sekcji (działu) ds. kadr;
  • naczelnika wydziału ds. kwatermistrzowskich (logistyki), kierownika sekcji (działu) ds. kwatermistrzowskich (logistyki);
  • głównego księgowego.

Wśród nagrodzonych znaleźli się ogn. Anna Zima-Grabowska – główna księgowa oraz mł. kpt. Wojciech Gawęda – kierownik sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych z Komendy  Powiatowej PSP w Sztumie .