„SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ” MUNDUROWI POWIATU SZTUMSKIEGO ZEBRALI PONAD 10 LITRÓW KRWI!

147

W dniu 24 marca przed budynkiem sztumskiej Komendy Powiatowej Policji zorganizowano akcję „spoKREWnieni służbą”, gdzie przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy przeprowadzili zbiórkę krwi. Organizatorem przedsięwzięcia byli wspólnie przedstawiciele służb mundurowych powiatu sztumskiego tj. Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Policji, Ratownictwa Medycznego we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi działającym przy Zakładzie Karnym w Sztumie oraz Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku. Zbiórkę bezcennego daru przeprowadził zespół Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

W trakcie zbiórki gotowość do oddania krwi wyraziło ponad 20 osób. Po wstępnej weryfikacji i opinii lekarza oddano ponad 10 litrów krwi.

Kierownicy poszczególnych służb podsumowując akcję stwierdzili jednomyślnie, że: „Dzisiejsze, jakże ważne dla potrzebujących tego daru wydarzenie jest sukcesem organizatorów, a nade wszystko cichych bohaterów, czyli dawców dzielących się krwią z innymi”.

W ramach promowania krwiodawstwa zorganizowano wcześniej konkurs plastyczny dla dzieci oraz uczniów Gimnazjum w Sztumie. Biorący w nim udział zostali nagrodzeni symbolicznymi statuetkami, pamiątkowymi dyplomami oraz słodkościami.

Jednocześnie chcemy podziękować osobom spoza służby, które wzięły udział w zbiórce.  Przedsięwzięcie nie powiodłoby się bez profesjonalistów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku”.

Akcja ”spoKREWnieni służbą” zainicjowana została przez ministra MSWiA i potrwa do końca marca na terenie całego kraju, której celem jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, ustanowionego w 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – poprzez honorowe oddanie krwi.