WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

14 maja 2018 roku Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się odprawa z kadrą kierowniczą służb mundurowych. W spotkaniu obok sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego wzięli udział: komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji nadisnp. Jan Lach, zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.

Po spotkaniu w Gdańsku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Gdańsku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków. Została ona odprawiona w konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia. Po mszy odbył się uroczysty przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej ulicami Piwną i Tkacką na ulicę Długą, gdzie pod Dworem Artusa odbył się uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli:

Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w MSWiA,
Dorota Arciszewska – Mielewczyk – poseł na sejm RP,
Janusz Śniadek – poseł na sejm RP,
ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański,
gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
nadisnp. Jan Lach – zastępca komendanta głównego Policji,
gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca komendanta Głównego Straży Granicznej,
nadbrygadier Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP,
Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,
ks. kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków diecezji elbląskiej,
ks. prałat Ireneusz Bradtke – proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
ks. dr Arkadiusz Dekański – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Nowy Dwór Gdański,
ks. prałat dr Edmund Skalski – kapelan miejski KM PSP w Gdyni,
ks. dr Piotr Malinowski – kapelan powiatowy strażaków KP PSP Tczew,
ks. ppłk Sławomir Pałka – kapłan Ordynariatu Polowego Diecezji Gdańska,
płk SG Andrzej Prokopski – p.o. komendant morskiego Oddziału Straży Granicznej,
płk Andrzej Płocha – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
insp. Jarosław Rzymkowski – komendant wojewódzki Policji,
ppłk Jacek Wiercioch – wojskowy komendant uzupełnień,
mjr Piotr Dąbrowski – dyrektor Delegatury ABW w Gdańsku,
kpt. Dr Milena Szymańska – zastępca dyrektora Delegatury ABW w Gdańsku,
płk Lesław Bryłkowski – dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,
ppłk Cezariusz Frąckowiak – szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni,
kontradmirał Krzysztof Jaworski – Dowódca 3. Flotylli Okrętów w Gdyni,
druh Zygmunt Tomczonek – prezes ZOW ZOSP RP,
Edmund Kwidziński – dyrektor ZOW ZOSP RP,
Jarosław Dywizjusz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOW ZOSP RP,
Magdalena Kuszmider – wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”,
Włodzimierz Lubański – ambasador Polskiej Fundacji Sportu Kultury i Sztuki „Mali Ludzie – Wielkie Zmiany”
st. asp. Tomasz Richert – Przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”,
asp. sztab. Mariusz Paprocki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym strażakom i osobom wspierającym ochronę przeciwpożarową z terenu województwa pomorskiego wręczono: Krzyże Zasługi, Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, nominacje na wyższe stopnie służbowe, nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyplomy Komendanta Głównego PSP.

Następnie decyzjami komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączonotrzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Słajszewo, Trans – Nauta Sp. z o.o. oraz Lipinka.

Ostatnim punktem wizyty sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, a także komendanta głównego PSP gen. brygadier Leszka Suskiego, było przekazanie sprzętu przeciwpożarowego oraz otwarcie obiektu wspinalni na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku.

LINK DO ARTYKUŁU WRAZ ZE ZDJĘCIAMI Z UROCZYSTOŚCI