POMOC W ZAPEWNIENIU PLACÓWKOM OŚWIATOWYM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 Strażacy na terenie powiatu sztumskiego pomagają w transporcie środków ochrony indywidualnej dla uczniów i nauczycieli w szkołach. Przy współpracy z Pocztą Polską materiały są transportowane z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju.

   Środki do dezynfekcji oraz maseczki zostały przetransportowane do Komendy Powiatowej PSP w Sztumie, a następnie do szkół na potrzeby uczniów i nauczycieli.

   Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, środki dezynfekujące posłużą do czyszczenia powierzchni, wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży szkolnej.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski, mł. bryg. Łukasz Płusa, mł. ogn. Admin

zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sztumie