Ćwiczenia powiatowe z zakresu taktyki gaszenia pożaru lasu “Bądze 2017”.

W dniu 7 lipca 2017 roku na terenie leśnictwa Dębina miały miejsce ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem „Bądze 2017”.

 

Manewry zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie oraz Nadleśnictwo Susz. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 18 zastępów z jednostek OSP powiatu sztumskiego, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sztumie, a także leśnicy i pracownicy Nadleśnictwa Susz – łącznie około 100 osób. Ćwiczeniom bacznie przyglądali się zaproszeni goście w osobach Wójta gminy Stary Dzierzgoń P. Marka Turleja oraz Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie mł. insp. Tomasz Czaja wraz z zastępcami.

Oceniającymi ćwiczenia byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Celem ćwiczeń było udoskonalenie umiejętności działania zarówno strażaków, jak i Służby Leśnej przy pożarach kompleksów leśnych, a także sprawdzenie stanu gotowości bojowej jednostek PSP i OSP, ich operatywności, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego i sprawności sprzętu pożarniczego.

Działania prowadzone w trakcie ćwiczeń to głównie:

  1. a) Działania gaśnicze w wybranym oddziale leśnym – pożar wywołany podczas ścinki na obszarze zrębu.
  2. b) Organizacja punktu zaopatrzenia wodnego.
  3. c) Organizacja sztabu działań oraz skutecznego systemu łączności na terenie leśnym.
  4. d) Organizacja skutecznego zaopatrzenia wodnego dowożenie / docelowo przetłaczanie – celem było osiągniecie wydajności zaopatrzenia wodnego na poziomie min. 2000 l/min. Łączna długość zbudowanych linii wężowych podczas ćwiczeń to ok. 1,5 km przy użyciu samochodów i przyczep wężowych.
  5. e) Działania gaśnicze związane z stwierdzonym pożarem podpowierzchniowym torfu w miejscu pożaru zrębu.
  6. f) Działania ratowniczo-gaśnicze pożaru wtórnego w odległości ok. 1km od pożaru pierwotnego powstałego po podpaleniu przez podpalacza (element pozoracji). W trakcie założenia odnaleziono podpalacza z ranami pooparzeniowymi (manekin). Zadaniem zastępów uczestniczących w tym założeniu, poza czynnościami gaśniczymi było zapewnienie transportu poszkodowanego (podpalacza) z miejsca pożaru do siedziby sztabu, gdyż karetka nie mogła dojechać do pożaru z powodu zadymienia w lesie i utrudnionego dojazdu.

Po upalnym i pełnym wrażeń dniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny posiłek przygotowany przez leśników. Dzięki tym ćwiczeniom strażacy mieli okazję przećwiczyć postępowanie podczas tego typu zdarzeń oraz różne sposoby podawania wody oraz organizację łączności na obszarach leśnych.