UROCZYSTE PRZEKAZANIE POJAZDÓW I SPRZĘTU POŻARNICZEGO,NARADA SŁUŻBOWA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

60

6 marca 2018 roku w Gdańsku na Targu Węglowym odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów, sprzętu pożarniczego, bonów paliwowych oraz wsparcia finansowego.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

 • brygadier Leszek Suski – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej,
 • Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,
 • bryg. Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Jarosław Rzymkowski – komendant wojewódzki Policji,
 • kmdr dr Piotr Patla – komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • płk Andrzej Płocha – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 • płk Lesław Bryłkowski – dyrektor Okręgowej Służby Więziennej,
 • dr Jarosław Lisica – kapelan pomorskich strażaków,
 • kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków Diecezji Elbląskiej,
 • asp. Tomasz Richert – przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”
 • sztab. Mariusz Paprocki – przewodniczący Pomorskiej Wojewódzkiej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Strażaków „Florian”
 • Piotr Dorawa – prezes zarządu Energa Operator,
 • Jarosław Wittstock – wiceprezes zarządu Energa Obrót,
 • Teresa Jakubowska – zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • władze samorządowe z terenu województwa pomorskiego,
 • działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • komendanci powiatowi, miejscy PSP oraz dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP z terenu naszego województwa.

Strażacy z jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa pomorskiego otrzymali lekkie, średnie, ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze, 6 łodzi oraz sprzęt: pilarki, zestawy hydrauliczne oraz zapory przeciwpowodziowe.

Podczas uroczystości Fundacja Orlen Dar Serca oraz BP przekazały strażakom bony paliwowe, a spółki Grupy Energa, Obrót i Operator symboliczne czeki na łączną kwotę 230 tys. zł.
– Pomoc straży pożarnej po zeszłorocznych kataklizmach pogodowych, przede wszystkim po przejściu sierpniowych wichur, była dla nas bezcenna. Nasi monterzy przy usuwaniu skutków nawałnic stanęliby przed znacznie większymi wyzwaniami, gdyby nie strażacy, którzy np. usuwali powalone drzewa na leśnych odcinkach. Na bohaterów z PSP i OSP zawsze można liczyć, dlatego z radością odwdzięczamy się im, zapewniając dostęp do nowego sprzętu, aby wiernie służył w kolejnych działaniach – zaznaczają obaj prezesi.
– Postawa odpowiedzialnego pracodawcy bliska jest roli pomocnego sąsiada wobec zagrożeń i wyzwań stojących przed cała wspólnotą. Dodam, że ten rodzaj partnerstwa stanowi tradycję i fundament ochrony przeciwpożarowej. Dlatego pomoc strażom pożarnym świadczona przez kluczowe podmioty bezpieczeństwa energetycznego Polski jest nie tylko realizacją zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz koncepcyjnej polityki dobroczynności. Działania takich spółek, jak Grupa Energa, są czymś znacznie więcej, znakomitym przykładem dobrego myślenia o współczesnym bezpieczeństwie – podkreślał podczas uroczystości gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Po zakończeniu uroczystości w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku obyła się narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj też: Radio Gdańsk – rozmowa z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim

Czytaj też: TVP 3 Gdańsk – Forum Panoramy – Rozmowa z komendantem głównym PSP gen. bryg. Leszkiem Suskim

Czytaj też: Dziennik Bałtycki – Nowe wozy dla strażaków z Pomorza

Czytaj też: Trójmiasto.pl – Uroczyste przekazanie sprzętu dla strażaków