ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI KP PSP W SZTUMIE

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878 i poz. 904), tutejsza Komenda wznawia przyjmowanie interesantów, z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj. pomiar temperatury przy wejściu na teren Komendy, dezynfekcja rąk oraz obsługa wyłącznie osób posiadających maski, maseczki, przyłbice itp.

Dodatkowo informujemy, że w punkcie obsługi interesantów wyznaczonym na terenie Komendy znajdować się może wyłącznie jedna osoba, nie wliczając w to pracowników Komendy.

Sugerujemy również wcześniejszy kontakt telefoniczny, pod numerem 55 640 19 18, w celu umówienia wizyty z konkretnym pracownikiem Komendy, który zajmie się obsługą.